img

BKR Registratie


BKR Registratie

Wie op zoek gaat naar een krediet of een dienst waarbij er achteraf betaald wordt zal al snel in aanraking komen met het BKR. Deze afkorting staat voor Bureau Krediet Registratie, een instelling die alle kredieten die u als persoon heeft afgesloten registreert. Veel instellingen maken gebruik van de gegevens uit het BKR register om uw kredietwaardigheid op basis hiervan te kunnen beoordelen.

Wat doet het BKR precies?
Vrijwel elke kredietfaciliteit die u afsluit wordt geregistreerd bij het BKR. Hierbij denken we niet alleen aan een traditionele geldlening maar ook een hypotheek, de mogelijkheid om rood te staan of een creditcard zijn allemaal zaken die hier geregistreerd worden. Het maakt hierbij niet uit of u daadwerkelijk gebruik maakt van het krediet, de mogelijkheid zelf wordt ook geregistreerd. Bij eventuele betalingsachterstanden of andere onregelmatigheden wordt hierbij een aantekening gemaakt. Dit staat in de volksmond bekend als ‘een negatieve BKR codering of registratie’.


Wat zijn de gevolgen van een BKR codering op mijn naam?
Als u achterstanden oploopt in de aflossing of betaling of andere onregelmatigheden optreden kan het zijn dat u een zogenaamde negatieve BKR registratie krijgt. Kredietverstrekkers zullen in dat geval, bij het opvragen van uw gegevens, te horen krijgen dat er in het verleden problemen geweest zijn. In de regel zal dit ervoor zorgen dat u moeilijker een lening of andere vormen van krediet zult kunnen aanvragen. Gelukkig zijn er vaak wel mogelijkheden, u zult dan echter goed duidelijk moeten maken wat er aan de hand geweest is en de verstrekker moeten overtuigen dat dit niet opnieuw zal gebeuren. In sommige gevallen kan het zijn dat er, als gevolg van een negatieve BKR codering, aanvullende voorwaarden of verhoogde tarieven worden opgelegd.